DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

Zulura Priroda vaspitava time, to razvija u rudo sposobnosti i organe. Sa 12 godina djeak odlazi da ui graverski zanat, ali je zbog grubog odnosa majstora napustio zanat i poeo da luta po svijetu. S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjeputem koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i proui. U temeljima njegove pedagoke koncepcije lee mnoge ideje, meu kojima su: Pedagoka hrestomatija, kolska kljiga, Zagreb4 imlea, Potkonjak Budui da je vaspitanje slabo, ako nije skladno, moraju se, dakle, vaspitanje, koje pruaju stvari, i vaspitanje, koje pruaju ljudi, ravnati prema nepromjenljivom i o nama nezavisnom vaspitanju, koji daje priroda. Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani. Po njemu za sve je kriva privatna svojina.

Author:Talmaran Mezit
Country:Bolivia
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):28 November 2014
Pages:188
PDF File Size:20.7 Mb
ePub File Size:7.65 Mb
ISBN:943-7-11339-210-5
Downloads:36376
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:MaujinnPriroda vaspitava time, to razvija u nama sposobnosti i organe. Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne ugovir oveije prednosti. S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam.

Mladost mu je bila izuzetno ruxo, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka drusyveni i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete.

Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom. Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji. Istorija pedagogije-Zan Zak Po njemu, vaspitanje treba da je u skladu sa prirodom, ali to naelo se pojavilo kod njega na novi nain, drugaiji nego vijek ranije kod Komenskog.

Sa 12 godina djeak odlazi da ui graverski zanat, ali je zbog grubog odnosa majstora napustio zanat i poeo da luta po svijetu. Seminarski Iz Specijalne Pedagogije Documents. On otro reaguje ugkvor drutvene nejednakostiprotiv stalekih i drustvenu drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta.

Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno. Po njemu za sve je kriva privatna svojina. Drusveni periodu od 2. Protest protiv sholastike kole, dogmatizma i srednjovjekovnog sadraja nastave, protiv srednjovjekovne discipline i tjelesnih kazni, za Rusoa je ujedno i put ka ruenju feudalnog pedagokog sistema.

Rekao je da je za sve probleme odgovoran onaj ovjek koji je ogradio pare zemlje i rekao da je to sada njegovo. To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima. U njoj se javlja i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna. Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta.

Kad je doao u Pariz, upoznao se sa piscima i filozofima, posebno sa Didroom, s kojim se sprijateljio. Moemo osporavati njegove odluke i neka njegova ubjeenja ali se mora priznati da je on dao snaan podsticaj buduoj psihologiji djeteta i mladalake dobi.

Ne radi se samo o odgajanju slobodnog ovjeka odreenog stalea ili zvanja ili drave, ve se radi samo o odgajanju ovjeka. Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. Svakako, da u njegovoj drusttveni mladosti treba traiti objanjenje za njegovo idealno prikazivanje mladosti odnosno vaspitanja djeteta. Prema Rusou vaspitaeva uloga se sastoji u tome da stvara to povoljnije okolnosti za razvoj djeteta, za njegovo sticanje sve brojnijih iskustava i da ga zblii s prirodnim posljedicama njegovih ina.

On jeste bio pretea svog vremena, uveo je u pedagogiju mnoge korisne stvari koje se nalaze u samom seminarskom radu tako da ih neu ponavljati; naravno imao je i greaka. Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom vaspitanju. Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala? Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao.

Nju treba vaspitavati tako da bude spremna i sposobna da se bavi domainstvom i da vodi rauna o udobnosti i srei mua. Ruso zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka njegovo uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

Njegova periodizacija razvoja djeteta je neprirodna, a njegovi pogledi o eni i enskom vaspitanju su netani. Njegova genijalnost je u tome to on tvrdi da se priroda djeteta razlikuje od prirode odraslog ovjeka, jer priroda eli da djeca budu djeca, prije no to postanu odrasli.

On je osniva kole Samerhil u kojoj su primjenjena mnoga drstveni koja je Ruso uveo u pedagogiju. Stvari nas vaspitavaju time, to stiemo vlastito iskustvo u sredini, koja drusgveni na nas. Kao i Lok i Ruso se zalae za suzbijanje djeijih udiistiui da poputanje djeijim prohtjevima razvija u djetetu egoistike i despotske crte. Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa sinom provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi.

TOP Related Posts.

IBM DKMS PDF

DRUŠTVENI UGOVOR

.

LESLIE HOLDRIDGE ZONAS DE VIDA PDF

DRUSTVENI UGOVOR RUSO PDF

.

Related Articles