DRVENI KROVOVI PDF

Mikall What qualifications have you got? Course Catalogue for student exchange programmes. Just over two years http: Not everybody gets that welcome when you come back. Who would I report to? Have you got any qualifications?

Author:Mazujin Moogudal
Country:Saint Kitts and Nevis
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):23 June 2010
Pages:462
PDF File Size:19.9 Mb
ePub File Size:20.1 Mb
ISBN:427-9-33202-239-4
Downloads:48498
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KajijinZa izradu krovne konstrukcije potreban je: - projekt u ortogonalnoj projekciji i to: tlocrt krova i popreni presjek i uzduni presjek. Iz crtea tlocrta i jednog presjeka, tesar moe izraditi krovnu konstrukciju. U poprenom presjeku sve grede, gredice i ostali dijelovi koji se proteu po cijeloj duini krova, vide se kao presjeeni. Njihove duine mogu se nai u tlocrtu krova; one su ili upisane ili se izraunaju. Duina pajanti i drugih kosnika koji su postavljeni u uzdunom pravcu zgrade moemo vidjeti jedino iz uzdunog presjeka krovne konstrukcije.

Popreni presjek se crta za izradu krovnog vezaa tj. Za izradu poda za krojenje profila i tlocrta treba izabrati ravan teren. Po terenu se postave gredice potrebne duine i dobro privrste za zemlju. Preko gredica se postavlja daani pod, koji se po potrebi pomou klinova i podmetaa dovede da bude horizontalan vodoravan. Podovi se postavljaju pribline veliine i oblika koji odgovara veliini i obliku odgovarajuih konstrukcija.

Daske za taj pod trebaju biti iste i po mogunosti grube, da bi se po njima lake crtalo. Sada se pristupa ucrtavanju profila i tlocrta. Iz tlocrta se vidi koliko krovnih vezaa treba izraditi. Tek poto su svi potrebni dijelovi isjeeni, zasjeeni, izraeni epovi itd. Treba voditi rauna da prije nego to se izraen i sastavljen veza na podu rasklopi, moraju se svi dijelovi konstrukcije obiljeiti tesarskim znacima za obiljeavanje. To se radi zato da se ne bi desilo da prilikom sklapanja krova na zgradi nastane pomutnja zbog toga sto su se izmijeali dijelovi raznih vezaa, te bi sklapanje krova bilo oteano.

Kad tesari prenesu tee dijelove krovne konstrukcije do poda za krojenje, odabirajui pribline duine i mjere koje odgovaraju onim na crteu, pristupa se izradi vezne grede, rogova, podronica i sl. Napomena: Kod krojenja krovnih konstrukcija treba uzeti tesarske mjere, tj. Te vee mjere su potrebne da bi se mogli izraditi razni epovi, preklopi i tome sline veze ije mjere nisu dane u planu.

Zato treba uzeti neto duu grau, nego to je u projektu. Projektant u svom projektu daje karakteristike gotove konstrukcije, a dimenzije duina koje oznauje, po pravilu su bez dodataka potrebnih za razne veze konstrukcije.

Kada je sve gotovo, pristupa se sklapanju vezaa na podu. Ako se sve dobro sloi sluajne greke se tom prilikom isprave onda se pre sklapanja svi ti dijelovi obiljee tesarskim brojkama, kao i sam veza. Ukoliko su spremljeni dijelovi za II veza, to se i on na isti nain montira sklopi , pa ako se sve dobro slae, on se obiljei kao II veza, rasklopi i stavlja na stranu i tako se radi sve do kraja, do posljednjeg. Time je zavreno krojenje vezaa. Ni jedna krovna konstrukcija ne smije se slati na objekt prije nego to je svaki veza - prethodno sastavljen, isproban na podu i propisno obiljeen.

Da ne bi nastala pomutnja moraju se svi dijelovi skrojeni i isprobani, npr kod II vezaa obiljeavati kao dijelovi II vezaa. Npr znak: v v znaci II veza. Ako je stup prvi po redu sa lijevo na desno , onda stavljamo ispod ovog znaka jo jednu crtu, ako je drugi po redu, stavljamo dvije crte itd.

Ovo urezivanje se vri dlijetom i ekiem. Iz priloene tablice vidi se, da su za obiljeavanje dijelova konstrukcije uzeti rimski brojevi.

DIETER BOHLEN BUCH HINTER DEN KULISSEN PDF

Letnjikovci i drvene nadstrešnice

.

LIBERTAD PARIJS PDF

Općenito o krovu

.

Related Articles